درصورت داشتن اینترنت سرعت پایین قدری صبرنمایید
وبلاگ روستای آغمیون AGMION20@YAHOO.COM

وبلاگ روستای آغمیون AGMION20@YAHOO.COM
این سایت متعلق به همه آغمیونیهای عزیزدرکل این جهان هستی میباشد......محمدفرازی  
قالب وبلاگ

جناب قدرت نجف زاده دبیرمحترم دبیرستانهای سراب زحمت کشیده ومطالب ارزشمندی  دررابطه با آغمیون  ازطریق تلگرام برای اینجانب ارسال کرده اند .باتشکراز زحمات جناب نجف زاده عزیز مطالب ایشان دراینجادرج میگردد ومنتظرنظرات شما دوستان عزیز دررابطه با مطالب زیرهستیم .

****************************************

محلات‌‌اغمیون عبارتنداز:    نیازلو{نیازلی)_اسملی(اسمعلی)_ (پاشادونگه سی) _(یوخاری کند)_(دینی لر)_(عسگراباد)_(قره گون علی)_ (دلوین) _(چای قاباغی) _(قلعه قاباغی)

وجه تسمیه اسم محله قره گونلی(grehgonly):     ( قره گون علی)(garahgoonali ):یعنی علی که به روزسیاه نشسته وبدبخت شده است.                                         ۲_قره گن علی(garahgonali) :یعنی  علی که پستش کلفت وبادوام پاست.✳️✳️✳️    اسم واقعی.              واصلی✳️✳️✳️    هردومورددررابطه بااسم ونام محله فوق مصداق ندارد.اسم اصلی وواقعی اش (قلعه گونیی) :(قلعنین گونیی طرفی) :ان قسمت ازقلعه که افتاب ونورگیراست .یعنی افتاب ونورخورشیدمستقیم بدان قسمت تلالوونورافشانی می کند.♣️♣️قلعه قاباغی ♣️♣️محلی که قلعه دراین محل برای محافظت ونگهبانی احداث شده بود.                         قره گونه قالدیم:به روزسیاه نشستم.گونی قالیندی :پوستش کلفت است.باتشکر

****************************************

باسلام وعرض ادب فراوان بنده باسوال وتحقیق نسبت به جمع قسمت زیادی ازخاندان مطرح اغمیون اقدام نموده ام که انها راطرح می نمایم استدعا دارم بایاری وراهنمای  استادان ؛اگاهان؛وتمام بزرگواران وعزیزان وسروران  خاندان بجامانده راکامل نمایم       لازم است یاداورشوم که بنده اسامی خانوارهارادرسابقه موجوددارم. باعنایت به قرارداشتن خانواده درخاندان,خاندان بجامانده رااعلام فرمایید.                               مثال :خلیل وکیل لی یاخلیل وکیل ایوی:عبارتند از خانواده های محترم  :اخوندی,اخوندیان,نجفیان.نجف زاده,موتمن,درگاهی,مظفری و........    .🌿کرملی یاکرم ایوی :عبا رت ازخانوادهای محترم    کریمی,اکرمی,منصوری,بیاضی و...   بی نهایت متشکرم قدرت نجف زاده

خاندان محترم باپسوندهای ۱_(لی(li)) یا(لو(lu)) :که علامتهای نسبت درترکی اذری,که لواستعمال  کمتری دارد مانند :اغمیان:اغمیان لی_,,اغمیان لو یامحرم :محرم لی,,محرم لو 

۲_ایو(av) بمعنای خانه وخانواده استعمال می شودکه اکثرخانواده ها باپسوند(ایوی(ave) ) یعنی ازان خانواده وخاندان اورده می شود. مانند :حاج بیگ :حاج بیگ ایوی                              ۳_لر(lar):جمع (لو)و(لی)درزبان اذری مانند :جلیل لی می شود جلیل لی لر یعنی به عبارتی اعم ازلی می باشد وشمولش بیشتراست.وبوجودامده ازجلیل.

بانام ویادخدای متعال ودرودبرسروقامتان تاریخ  آغمیون                                   ±طوایف وخانواده های آغمیون ±          ۱_آقا میرحسین ایوی  ۲_الامدد(الله محمد)ایوی۳_امیرایوی۴_*امن (امین)بیگ ایوی۵_*آبشلاریا(آبش)ایوی ۶_بلدایوی ۷_باباایوی  ۸_طاقی(تقی)ایوی ۹_جعفی (جعفر)ایوی ۱۰_*جلیل لی لریاجلیل ایوی ۱۱_حاج سلطان ایوی ۱۲_حسن بابا یا(حسین بابا)ایوی ۱۳_حاج بیگ ایوی ۱۴_حسین قلی خان ایوی ۱۵_حاج سیف ایوی ۱۶_حاجلی(استاجعفی)ایوی ۱۷_خان احمدی لری یاخان احمدایوی ۱۸_*خلیل وکیل لی لریاخلیل وکیل ایوی ۱۹_أوزی ایوی یادانبارانی لار ۲۰_زولفعلی ایوی ۲۱_فرمزیا(فرامرز)ایوی ۲۲_قراچولو ایوی ۲۳_قنبرلی یا(,قنبر)ایوی ۲۴_قربان قلی ایوی ۲۵_قاقاش لاریا قاقاش) ایوی ۲۶_قوچ علی ایوی ۲۷_کرم لی لریا(کرم)ایوی ۲۸_کاظم ایوی ۲۹_شکرایوی ۳۰_عالی ایوی ۳۱_عرب یا(اسد) ایوی ۳۲_محرم لی لریا(محرم)ایوی ۳۳_*ممی لی ایوی ۳۴_ممدیا(محمد)حسن ایوی ۳۵_ندیرخان ایوی ۳۶_خان سویاریا(یولچی خان)ایوی ۳۶_یوسف علی ایوی ۳۷_همت ایوی  ۳۸_**حاج مالآاقاایوی

***************************************************

آسیاب های آبی (دگیرمان ) آغمیون           ۱_زالی(zale) :واقع دربالای بندایری ۲_چوققور(choggoor) واقع درپایین بند ایری درجوارنهر(کندآرخی)          ۳_کند(kand)واقع درمحل کنونی مسجد صاحب الزمان                        ۴_یوخاری(yokhari) واقع درپایین روستادرجواروپایین بندفرکوش واسفستان (    ایکی تیار      )                           ۵_  آشاغا(ashaga) واقع درغرب جاده فعلی آغمیون _طاران درحدودسه کیلومتری پایین روستا وپایین ترازنهرفرکوش                        ۶ _ باسترما(basterma)  واقع درغرب آغمیون راه قدیمی سراب یولی درجوار نهر اسفستان بالاتر ازبش اطاقلار(دیزج میرزاحسن)که درمیان اهالی به  باسترمامعروف است که محلی هم دراین جا درست شده بود که آب دیزج مواقع شبهاازحقابه دیزج به چاله سرپوشیده موجود  ازچوب وخاک بصورت خنک جمع می شد ومورداستفاده رهگذران وکشاورزان وحتی حیوانات قرارمی گرفت ۰

****************************************

دره های اغمیون ..۱_جن (gen)دره سی ۲_ادام اولدرن دره سی ۳_ناخیر(nakher)دره سی ۴_صادق(sadeg)دره سی ۵_حسن خان(hasankhan)دره سی ۶_اغالی(agaley)دره سی ۷ _قلعه بیگ(بگ)(galabak)دره سی ۸ _بند(بد)(band)دره ۹ _زیغا(zega)دره سی ۱۰
_قوردا (gorda)دره ۱۱_امن(aman)یاامن بیگ دره سی ۱۲_دوه اولدرن(dawaolderan)دره سی

***********************************************

باسلام وعرض ادب بی نهایت  خدمت شریف اغمیونیهای عزیز وبااستعدادوخوش ذوق بنابه استدعای بنده ازاستاد بزرگوار آقای خودی بنابه انتشار شعر برادرواستاد منوچهر بی غم دراین گروه تشکر ازاین دوعزیز وخیلی دیگرازفرهنگیان ونخبگان وبرادرم خوش ذوق ودوست بزرگوارم آقای قلی زاده و عزیزان درهرزمینه فرهنگی تاریخی  پزشکی واقتصادی وغیره دررابطه با پتانسیل اغمیون بدون قید. عاجزانه استدعادارم مطالب وسروده هاوحتی نقدهای خودلطف کنند تادراین جمع منصفانه بررسی وحداقل بصورت مجازی این  استعدادها موردتوجه وتقدیر باشند وبواللهی اگراین استعدادها درجاهایی  دیگربودند نام وشهرتشان غیر ازاین بود وجودچهره های نخبه اعم ازدکترومهندس عالم ومعلم وشاعر ومنتقدوصاحب نظر  اینها چیزهای ساده نیست که به راحتی ازاینها بگذریم وظیفه (یوردی)مابیشترازاینهاطلب می کندبیاییم همه بقدروسع شرکت سهیم باشیم وکنارنکشیم.درودوسپاس بیکران به همه تان زنده باشید وپرافتخار 

پیندو داغی سنده منیم گوزوموار
اورگیمده سنه غملی سوزوم وار
ایرلیغا منده مکر دوزم وار
غمیم اولماز باخسام پیندو داغینا
دعوت ایله کلیم فرج باغینا
کروانچای سویون سنون چوخ اولسون
کوروم سنون دشمنلرون یوخ اولسون
دشمنلرین کوزلرینه اوخ اولسون
چایلار ایچره نه هاکوی سالوبسان
اوشاقدیم منه لای لای چالوبسان
بزگوش داغی پیندو سنه یولداشدی
یولداش دیمم بلکه سنه قارداشدی
سویون سرین دوپ دوریدی گوزیاشدی
منوچهری داریخدریب فراقون
غمیم اولماز اولسام سنون قوناقون

 منوچهر بی غم

**********************

آنایوردوم آغمیان
آنایوردوم منه عزیزدی واله
یمیشدی یاهمان مویزدی واله
چای قاباغیندا اولمیشام آنادان
تاری شاهد،دویمامیشام آنادان
قیرخ بش ایلدی،چیخمیشام آغمیانان
قالمیشام،هم بیانان هم اویانان
گلجیم آغمیانا یایدا من
گورجیم دوسلاریمی‌ آیدامن
نجف‌ زاده،نجفیان،عالیجاه
بیردی منه هامیسیداتکیه گاه
گره گلم گورم مدرسمی من
بیرده اوپم،اوش رنگ پرچمی من
کهلوتولوخدابیرگجه یاتام من
دردوغمی اورگیمنن،آتام من
(علی خودی آغمیونی)

 

 

 

روستای آغمیون مرکز دهستان آغمیون دارای 400 خانوار با جمعیت 1400 نفر که ازاین جمعیت 710 نفر مرد و 680 نفر زن به تفکیک سنی که درسال 1393 صورت پذیرفته آغمیون دارای جمعیت جوان میباشد. موقعیت جغرافیایی روستا شمال شرقی شهرستان سراب با فاصله 13 کیلومتر از سراب و4/5 کیلومتر از جاده سراب به اردبیل در دامنه کوه سبلان 

اکثریت مردم روستا به کار کشاورزی ودامداری
مشغول وآب زمینهای کشاورزی از طریق چشمه های پر آب وبرف های سبلان در اکثر مواقع و بوسیله 17 حلقه چاه عمیق در مواقعی آبیاری میشوند
بالاتر که برویم چشمه های سبلان از بهم پیوستنشان وجریان آنها در دره مشرف به روستای آغمیون رودخانه معروف سلی چای را تشکیل داده ودر پایین در دره آغمیون رود خانه آغمیون را بوجود آورده است
اما سهم روستای آغمیون در عرف وسند در محلی بنام نیغ ناب ( نیغ نو )یعنی منبع آب با روستای سهزاب نصف به نصف بوده است البته زمینهای مشهور صحرا دشتی آغمیون که از آب سهزاب آبیاری می شود به عوض آن سهم آب کشاورزان سهزاب هم در بند مشهور رجان سهزاب میتوانند به آن مقدار که ما در صحرا دشتی میگیریم در رجان داشته باشند
واما در مورد آب رودخانه در خود روستا مردم با سهم مشخصی که دارند در غالب واحدی بنام ( ال)در شش روز از هفته در نوبت بندی های مشهور به دهه با نام های میرزا آقا جان -احمد آقا - خان - خرده مالک - نیازلی و قره گونعلی (سام سام لار )از اذان صبح تا مغرب در وقتهایی آبیاری خویش حاضر میشوند روز جمعه این آب روستا را کشاورز ان روستای کادیجان صاحب میشوند که باز دراین روز یک ششم آب را روستای آغمیون تصاحب دارد شبها آب رودخانه را کشاورزان فرکوش واسفستان از اذان مغرب تا اذان صبح میگیرند و باز دوباره آغمیون یک ششم آب اسفستان با نام مشهوری بیل واحد گرفته آبیاری میکند
آب شرب روستا درحال حاضر از یک چشمه قنات بنام احمد آقا کهریزی و یک حلقه چاه تامین شده که درسال های اخیر با توجه به کم آبی این چشمه وچاه جواب آب شرب روستا را نمی دهد وبايد به فکر دیگر راهکارها باشیم
واما درمورد شورای اسلامی ودهیاری آغمیون با اجرای قانون تشکیل شورای اسلامی درشهر و روستا دور اول شورای اسلامی با انتخابات روز 7 اسفند 1377 کلید زده شد ودر 9 اردیبهشت 1378 که بنام روز شورا های اسلامی است دور اول شورای اسلامی اجرایی شد وتا پایان دوره سوم با توجه به جمعیت روستا اعضای شورای اسلامی روستا 5 نفر بوده واز دوره چهارم به 3 نفر تقلیل یافت
دوره چهارم شورای اسلامی با انتخابات هم زمان دوره یازدهم ریاست جمهوری در 24 خرداد 92 برگزار و سه نفر با رای اکثریت مطلق مردم انتخاب شدند که عبارتند از 1 - محمد نجف زاده 2- غلامرضا انصاری 3 - مهدی برزگری به جرات میتوان گفت که بهترین ترکیب را مردم انتخاب کردند و تفاهم وهمدلی و گریز از حاشیه ها واهتمام به موارد عمرانی و.....سرلوحه و اهداف این افراد و اعضای شورا میباشد
نحوه انتخاب دهیاری ودیگر کارها انشاالله در وقت دیگر
انشاالله دروقت دیگر بقیه رو درحد توانم وداشته ام میفرستم
سلام وباعرض معذرت که بنده آنلاين نبودم وبتونم جواب تشکر شما رابدم این وظیفه ما از قبل بود که به لحاظ کم تدبیری عقب افتاده وشاید هم بی تجربه بودیم انشاالله که بتوانیم با کمک وهمکاری هم دیگر با خدمت به خلق خدا هر چند ناقص و کم توشه ای برای مقصد نهایمون جمع کرده باشیم نیت خالصانه هم نوعی ثواب است به نظر من ودر فرصتی که داریم در مورد روستا وجوانان و....وشناساندن آغمیون قدمی برداشته باشیم انشاالله تعالی منتظر راهکارهای برادرانه شماها هستم
شورای اسلامی آغمیون در دوره چهارم از دوازدهم شهریور ماه سال 1392 فعالیت خویش درفضای همدلی ومتعهدانه آغاز کرده ودر اول کار جهت استعانت ویاری خواستن از پرودگار به سراغ خانواده شهدا رفته ودردیدار با مادران وپدران وخانواده شهدا دعای خیر آنها را پشتوانه راهمان قرار دادیم
در این دیدار موفق به دیدار حضوری با خدابیامرز مادرتان نشدم در مشهد بودن و سهراب زنگ زدن و زیارت قبول والتماس دعا کردم از خاطرم نمی رود
دهیار را با اکثریت آرا انتخاب کرده به دور از تنش و ومتعهد نمودیم که درچهارچوب قانون بوده ودرخدمت مردم باشد لازم است که ذکر کنم به دنبال فردی برای این مسئولیت بودیم که مردم دار وآشنا به قوانین اداری و....نه روابط و فامیلی وسایر حاشیه ها کارساز نبوده چرا که درتعهد این دوره شورا اینها فکر کنم جایی ندارند وايشان رادرکارهایش کمک ونظارت کامل داریم که این کارها باعث شده طرحهای پیشنهادی و مصوبات شورای اسلامی در کوتاهترین مدت زمان انجام پذیرد در اینجا لازم میدانم همکاری وخودیاری مردم را ارج نهم
واما درمورد کارهای عمرانی و مسیرگشایی

M Farazi, [14.07.15 21:04]
تقریباً تمام کوچه های روستا دراین دوره شورا کارهای آب رو کشی و جدول آغاز وانجام گرفته وبقيه در حال اجرا میباشد کوچه های قره گونعلی از قلعه قاباغی تا کمربندی و کوچه دلوین تا انتها وپاشا دونگسی به صورت کامل کوچه نیازلی کامل و کوچه های بن بست هم در برخی موارد اجرا شده است
در مورد مسیرگشایی و فرهنگ سازی در این دوره شورا با تلاش اعضای شورای اسلامی ودهیاری آغمیون کارهای خوبی انجام پذیرفته و همکاری مردم هم قابل تقدیر بود این همکاری وتلاش میرود که به یک فرهنگ عمومي تبدیل شود ولی بر روی این موضوع کارهای خوب ومدیریت شده انجام شده است با کمک مالی به صاحبان املاک درمسیر ویا از طریق دعوت به جلسات جمعی وذکر حسن این کار وتشویق مردم وکمک خواستن از معتمدین محلی برای این برنامه ها که تابحال موفق شدیم مسیر مسجد حضرت ابوالفضل تا مسجدجامع در حد 95 در صد گشوده شد کوچه های نیازلی از مسجد امام زمان تا مسجدجامع و پاشا دونگسی در شرف انجام است و خیلی افراد عقب نشینی کرده اند
اجرا وساخت پلهای آهنی جهت تسهیل در رفت و آمد اهالی روستا و ماشین آلات ونصب چند تابلوی اعلانات و ساخت اتاق جهت استراحت و سرپناهی در سرما و گرما برای آبیاران در محل تقسیم آب (ایری )و.....از دیگر کارهای این دوره از شوراي اسلامي میباشد
تعریض جاده در ورودی آغمیون وجدول کشی دو طرفه به طول تقریبا 150 متر با همکاری صاحبان املاک ومساعدت آنها اجرای بلوار و تعویض تابلوها وعکس شهدا در ورودی آغمیون از دیگر برنامه های عمرانی و فرهنگی امسال مصوب شده که انشاالله وبا یاری خداوند متعال در شرف اجرا قرار دارد
درمورد ایجاد فضای ورزشی و مشخص نمودن یک زمین کارهایی انجام شده که خبر خوش آنرا درچند روز آینده که پیگیر مصر آن هستیم باطلاع خواهم رساند واز نیات قلبی بنده وهمکاران بوده که این قشر جوان را به سوی برنامه های فرهنگی و ورزشی سوق داده واز انحرافات موجود با این طریق بتوانیم جلوگیری کنیم همت والای عزیزان وکمک و همکاری خیران پشتوانه ما ها خواهد بود
برای اولین بار شاید در بین روستاهای سراب یک دفتر کار شورای اسلامی در آغمیون تشکیل داده و اعضای شورای اسلامی ودهیاری در ساعات مشخص در طول روز در دفتر حضور داشته و پاسخ گوی ارباب رجوع و مشغول سایر برنامه ها واستفاده از نقطه نظرات اقشار مختلف مردم هستند گذشته از دفتر کار یک دفتر فکری هم هست تشویق جوانان به سمت وسوی خدمت به مردم و آبادانی وعمران روستا و استفاده از تفکرات جوانان و. ..در برنامه ریزی ومدیریت روستایی وتشریک مساعی از دیگر برنامه های شورای اسلامی آغمیون میباشد که دراین دفتر صورت میگیرد که این تفکرات در در تصمیمات شورا موثر بوده واعتقاد داریم که خرد جمعی کارگشا میباشد
تجهیز این دفتر به رایانه واینترنت و دستگاه کپی و فاکس و...درجهت تسهیل کار شورا ومردم نقش داشته که قبل از این وجود نداشته است.

نوشته:محمدنجف زاده عضو شورای آغمیون .

 

 

 

 

 

 


دراین قسمت ازوبلاگ میخواهم اطلاعاتی راکه ازطریق اینترنت درموردیکی ازقدیمیترین بناهای ثبت شده درفهرست آثارملی جمع آوری کرده ام رابه شماعزیزان معرفی نمایم .برای مطالعه به ادامه مطلب کلیک نمایید.

 


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ محمدفرازی آغمیونی ]

محلات آغمیون شاهد شیر زنان ومردانی بوده که نه فقط در محله خود، بلکه در کل روستا ودهات تابعه دهستان آغمیون تاثیر گذار بوده اند.
حاج قاسم محمدیان وحاج هلال محمودی
حاج قاسم با دختر بختیار، عمه مادر منزل ما ازدواج که ثمره اش حاج موسی و عیسی بوده که عیسی فوت میکند وحاج موسی محمدیان با ورود به جامعه هر روز مدارج تعالی و طرقی را طی ودرسنین میانسالی، سنوات متعدد رییس انجمن دهستان وبعد به انجمن ایالت و ولایت می‌رسند وبر خلاف تبلیغات منفی ایشان همیشه ازتاثیر گذارترین اشخاص در تصمیمات کلان شهری وروستایی بودند وهستند، دود از کنده بلند میشود، خداوند عمر باعزت عنایتشان فرماید.
در قدیم هر رییس قوم اطاقی داشته که به معنی فعلی میشود دفتر،
قاسم اتاغی،،،، دفتر کاری حاج قاسم بوده که خیلی مسایل حقوقی، جنحه، جنایت در این اتاقها به سر انجام میرسیده
بعد از ایشون حاج هلال محمودی پدر معنوی خاندان میشه که بیشتر به مدیریت امورکشاورزی ومنزل پرداخته ودرسیاست وتشکلها با اینکه رای بالا داشت شرکت نکردند
که حاصل از ازدواجشان با دختر حسینقلی میرزایی ثمراتی چون اسماعیل محمودی -عادل - دبیر ارشد سراب ودیگر عزیزان که الحمد لله همه درحیات وسلامت باشند ان شاالله

M Farazi, [12.08.15 21:32]
شخصیت دیگر عکس حاج بهمن رنجپور وپسرشون جلیل رنجپور.
حاج بهمن در محلی که یوسفعلی برزگری بودند زندگی میکرد فکر کنم خونه رو هفت هزار تومن به خاندان برزگر فروخته آمدند خونه حاج حمد الله خدنگی که مغازه های لوکس آنزمان را داشت خرید که اتاقهای شیک ومهمانپذیر مدرن با باغچه منحصر به فرد داشت، ایشان شخصیتی تاثیر گذار درمسایل عمومی ولی دور از تشکلها بودند ولی جزو 25 ها - ایگرمی بشلر -بودند که بر علیه فعودالی بهادریها قیام ومحاکمه غیابی انجام وبه چهار ماه زندان محکوم شدند، درزندان که بودند با ابوی به ملاقاتشون رفتیم که پس از آزادی چند بار تشکر کرد، ازدواجشان با غنچه عمه فامیل مادرم ثمراتی همچو، خلیل کارشناس ارشد وازدبیران سراب و جلیل که در تصویر هستند ودفتر پیمانکاری در سراب داشتند وجبار محمد واسماعیل از دیگر پسران ایشون میباشند.
حاج حمدالله به سراب مهاجرت ودر بازار حجره ای داشت و پسرشان خدنگی معروف واز دشمنان سرسخت آیت الله شریعتمداری بودند و دامادی چون مرتضی ابتهاج وازتجار بزرگ سراب داشتند.

نوشته جناب برات پورامجد(بی سرایی)

[ ] [ ] [ محمدفرازی آغمیونی ]

1_ادریس نجاری 2_احمد علیزاده3_مسلم بهرمانی 4_ذبیحی 5_انشاالله حبابی6_علی خودی 7_اثنی عشری8_پرنده 9_مرحوم قربان فلاخی (قلاجی)10×××11-نوروزی شرمنده همین ها یادم مونده .مسلم بهرمانی 

به لطف شبکه های اجتماعی دونفر از همکلاسیهای عکس فوق همدیگرراملاقت کردند اونم بعدازحدود چهل سال 

[ ] [ ] [ محمدفرازی آغمیونی ]

تشکر وقدردانی از جناب آقای عبدالرحیم اصلی:

با سلام وخسته نباشید به آقای محمد فرازی عزیز که باعث شده اند آغمیونی های عزیز از طریق این پنجره با هم ارتباط  برقرار کنند و خیلی از اتفاقات  گذشته را به نسل جوان کنونی انتقال دهند چه بسا موجب شگفتی بسیاری از جوانان کم سن وسال شوند.جای بسی خوشوقتی وخوشحالی خواهد شد که بعد از این شاهد برقراری ارتباط بین همشهری های عزیزمان توسط این پنجره باشیم.دستتمامی عزیزانی را که من بعد به هر طریقی باعث ارتقاء سطح کیفی و کمی این ارتباطات خواهند شد را می فشاریم.اینجانب نیز بعنوان یک آغمیونی بر خود وظیفه دیدم برای هر چه بهتر بودن برنامه های این وبلاگ و همکاری با جناب فرازی عزیز از هیچ کوششی دریغنورزم وهرآنچه از دست و توانم برآید در طبق اخلاص بگذارم.برای شروع و همکاری بهذهنم رسید که از روحانیت چند دهه قبل روستایمان آغمیون بطور اختصار به اطلاع عزیزانمان برسانم.وقتی جناب فرازی مطالب بنده را انتشار دادنددیدم حق مطلب ادا نشده است و روحانیون معرفی شده آن زمان مسلما بیش از اینها قدر ومنزلت دارند ولی هدف بنده فقط شروع یک برنامه بود وما منتظر یاری همشهریان بودیم که خوشبختانه این اتفاقمهم افتاد.بنده به نوبه خود واقعا برخود بالیدم وقتی دیدم هستند از همشهریان آغمیونی که در این تهران بزرگ زندگی می کنند و خیلی ها از وجود آن بی خبرند و این مایه تاسف است.امیدوارم این پنجره باعث شود همه عزیزان آغمیونی ازوجود این بزرگان مطلع شوند و از وجودشان بهره مند شوند.یکی از این عزیزان که مایه افتخار همه آغمیونی هاست جناب آقای عبدالرحیم اصلی میباشند که خود بنده از وجوداین بزرگوار بی خبر بودم ولی با مشاهده مقاله بسیار زیبا و کامل و دلنشین جناب اصلی در مورد مرحوم حضرت آیت اله ذبیحی که واقعا حق مطلب را بخوبی ادا نموده اند بیش ازپیش برخود بالیدم.بنده از همینجا خدمت جناب اصلی عرض سلام وادب دارم وبرایشان از درگاه خداوند منان توفیق مسئلت مینمایم واز خداوند برای پدرتان مرحوم آقا میرزا بهلول که فردی متدین وقاری قران  واستاد قران بودند رحمت و غفران مسئلت می نمایم وهیچ وقت چهره روحانی پدرتان از یاد بنده نمی رود واگر جنابعالی غیر از این بودید جای تعجب داشت.انشاءاله خداوند توفیق روزافزونبرای جنابعالی عنایت بفرماید به امید زیارت حضوری جنابعالی.

تشکر از آقای محسن ملاحی:

همچنین تشکر وقدردانی ویژه از جناب آقای محسن ملاحی عزیز این جوان برومند آغمیونی که با تحصیل وکوشش فراوان خودشان افتخاری هستند برای همه ما آغمیونی ها.برایتان صحت وسلامتی آرزومندم.در مورد مرحوم توفیقی کاملا توضیح داده بودید.

تشکر از آقای حسین نسب:

همچنین تشکر وقدردانی میکنم از جناب آقای حسین نسب که در مورد مرحوم جناب آقای موذنی اطلاعات کامل عنایت کرده بودید. امیدوارم هرجا که باشید موفق و سلامت باشید.

التماس دعا – محمود اسماعیلی

********************************************
چندروزپیش جناب آقای محموداسماعیلی طی تماس تلفنی که بابنده داشتنداعلام فرمودندیک سری مطالب درموردآغمیون تهیه دیده اندومیخواهندآنهارادراختیاروبلاگ قراردهندوبنده نیربرحسب وظیفه خدمت ایشان رسیده ومطالب ایشان راکه بازحمات فراوان بادست خط خودشان نوشته بودندتحویل گرفته وآنچه درزیرمیخوانیدحاصل نوشتارجناب آقای اسماعیلی میباشد.که بنده فقط کارتایپ آنراانجام داده ام .لازم به توضیح است که این نوشتاردرموردقدمت قشرمحترم روحانیت درآغمیون میباشدودرآینده سعی خواهدشدباکمک سایردوستان خصوصا خودجناب اسماعیلی درباره سایراقشارساکن درآغمیون مطالبی نگاشته شود.تشکرویژه دارم ازآقای اسماعیلی بابت زحمات فراوانشان

آیامیدانیددهستان آغمیون که درحال حاضرهیج روحانی ای ساکن آن نیست درحدودصدتاصدوبیست سال گذشته چندین روحانی واهل علم وعالمان جلیل القدری که برخی ازآنان قریب به اجتهاد بوده انددرهمان روستازندگی میکردندآیانسل کنونی ماازپدران ومادران خودخودچیزی درموردآنهاشنیده اند
بنده این باربرای اینکه اطلاعاتی خودرادراین زمینه تکمیل نمایم وهمچنین نسل جدیدرادرجریان این موضوع قراردهم به سراغ چندنفرازعزادارن حسینی درایام محرم سال 1392درحسینیه ائمه اطهارکه تقریباازبزرگان وریش سفیدان آغمیون میباشندرفته وسئوالهای خودم راچنین مطرح کردم.آغمیون درقدیم وتاانجاکه یادتان می آیدچندعالم وروحانی داشته است ؟
خواهشمنداست باتفسیروریزمطالب انهارابرای نسل کنونی مابیان بفرمایید.اشخاصی که اینجانب محموداسماعیلی به سراغ انهارفتم بشرح زیرمیباشند:
1 - حاج حسن سایر(پیرغلام حسینیه ائمه اطهار)
2 - حاج مکائیل پرنده
3- حاج محمودمحمدی
4- حاج علی اکبرسایر
5- سیدبیوک آقامصطفوی
جواب این عزیزان رامختصرابیان مینمایم:
ازحدودصدسال پیش درروستای آغمیون عالمان بلندمرتبه ووارسته ای زندگی کرده اندکه اهالی ازوجودانهاسالیان سال بهره های فراوان برده اند.
1- میرزاعلی اکبرابتهاج پدربرادران آقای جوادابتهاج ومرحوم حاج مرتضی ابتهاج و... که یکی ازنوادگان ایشان درحال حاضرذاکراهل بیت عصمت وطهارت میباشند
2- ملاحسین ذاکری پدرآقای داودذاکری
3- حاج ملاسیف فقیهی پدرمرحوم حاج محمدفقیهی وحاج ابوالقاسم فقیهی
4- مرحوم حاج ملاآقا که بنابه گفته ریش سفیدهایکی ازعلمای نامی واستادفلسفه عصرخویش بوده اند.
5- ملانعمت اسماعیلی پدرمرحوم میرزاحبیب اسماعیلی وپدربزرگ آقای محموداسماعیلی
6- ملااحمدفاضلی پدرآقای ابوعلی فاضلی ومرحوم ابوالقاسم فاضلی
این پنج عالم بزرگواروعاشقان اباعبدالله ودلسوختگان راه حقیقت بوده اندکه سالیان قدیم درآغمیون زندگی کرده وازبازماندگا ن آنهاتقاضامیشودهرگونه اطلاعاتی که بیان کردنش مفیدباشدرابرای وبلاگ آغمیون ایمیل نمایند.

اما چندین تن ازعلماوروحانیون که ازسال 1300شمسی به بعددرروستای آغمیون زندگی میکردندوخیلی ازنسلهای کنونی آنهارادیده اندوخاطرات واطلاعات ازآنهادارندوفقط به نسل های جوان که هیچ اطلاعاتی ازآنهاندارندرانیزبه شرح زیربه اختصاربیان مینایم .

7- ملابایرام  موذنی پدرگرامی مرحوم حجت الاسلام حاج صادق موذنی

8- حاج میرزاعبدالله ذبیحی که دردامان پدری روحانی وارسته بزرگ شده یودخونیزیکی ازدلدادگا ن وبرجستگان عصرخویش گردیددرزمان ایشان بنده که جوان بودم وهمیشه ازمنابرومجالس ایشان بهره مندمیشدم .لازم به یاداوری است که اهالی اغمیون درمسجدجامع درایام محرم ورمضان ازمنبرایشان استفاده شایان میکردندچنانچه درمسجدبه آن بزرگی برای نشستن جای خالی پیدانمیشد.مزارشریف ایشان درشهرقم میباشدوفرزندان محترم ایشان نیزساکن همان شهرمیباشند. ایشان مدرس حوزه علمیه قم وازفضلای عصرخویش بودندوساخت مسججامع دوپل کروان چایی ومرده شورخانه گوشه ای ازخدمات ایشان برای مابه یادگارمانده است .

9-حاج میرزانصراله حدادی : ازعالمان ومدرسان روستای اغمیون بودندعالمی باسوادومسلط به زبان عربی مجالس روضه ایشان بسیارساده ودرعین حال معنوی بوددرمجالس روضه به حاشیه نمیرفتندوازمقاتل می خواندندوبه عبارتی مقتل خوانی می کردندوموقع روضه خونی به سروصورت زده وگریه میکردند . درعین حال که روحانی والامقامی بودندیک کشاورزکوشا هم بودندواغلب به کارهای کشارزی ودامپروی میپرداختند.ودستشان پینه بسته بود/

شاگردان زیادی رابه حوزه های علمیه فرستاده بودازجمله کسانی که دوران طلبگی راپیش ایشان درس خواندندومن خوب یاد دارم وشاهدشان بودم آقایان میرزاعلی اصغرنیازلوومیرزاابراهیم امانی بوندکه هم اکنون نامبردگان خودیکی ازروحانیون والامقام هستند .شادروان حدادی پدرخانم مرحوم حاج آقاموذنی بودند.

10 – مرحوم حاج صادق موذنی عالم ودانش پژوه ویکی ازخطیبهای توانای روستای آغمیون وهمچنین شهرستان سراب بوده اندایشان موقع سخنرانی نزاکت وادب رابی اندازه رعایت فرموده وارام وشیرین سخنرانی میکردندوروزه های دلنیشن باصدایی که داشتند می خواندندومنبرهایشان رابااحادیث واسنادمعتبراجرامیکردندوبامرحوم پدرم میرزاحبیب الله رفاقت دیرینه داشتندواغلب اوقات باهم وبودند ایشان باشروع انقلاب اسلامی جزوپیشروهای انقلاب بوده وازچهره های شاخص وشناخته شده شهرستان سراب بودندکه درراه تداوم انقلاب ازهیچ کوششی دریغ نداشتندودرنهایت نیزدرزمان جنگ یگانه فرزندذکورخویش درآن زمان راتقدیم انقلاب کردند.ایشان درطول انقلاب مسئولیتهای خطیری داشتندکه ازانجمله میتوان به مواردزیراشاره کرد:

مسئول کمیته امدادامام -رئیس اداره زمین شهری شهرستان سراب - رئیس سیاسی ائدولوژی نیروی انتظامی شهرستان سراب و...

ازآن مرحوم دوفرزندپسربه یادگارمانده است به نامهای علی ومحمدکه ساکن شهرستان سراب میباشندعلی آقادرآموزش وپروش وآقامحمددانشجوی کارشناسی ارشدمیباشندکه برایشان آروزی موفقیتهای بیشرداریم ..

 

11-مرحوم حاج میرزاذوالفعلی نوری پورکه یکی ازعالمان زمان خودش بودندایشان ساکن تهران وپیش نمازمسجدامام حسین تهرانچی قدیم (مسجدآغمیونیهای مقیم مرکز)بودند.

12- مرحوم حاج میرزاابوالفضل ناصری  که پدرمرحوم حمزه ناصری میباشند.ایشان نیزعالمی فرزانه وروضه خوان وذاکراهل بیت بودندودرعصروزمان خویش خدمات زیادی درجهت ترویج دین انجام داده اند.ایشان اهل اغمیون بودندولی مدتی بعدبه روستای اردهاسراب نقل مکان کردندچون ان موقع روستای اردها روحانی نداشت بنابراین اهالی اردهابادرخواست ازاین عالم بزرگوارایشان رابه آنجابرده وتاآخرعمرگرانقدرشان درهمن جاساکن بودند.ودرهمانجادارفانی راوداع گفتند.

13- میرزاحبیب اله اسماعیلی فرزندآخوندملانعمت که دردامان پدری فاضل وارزشمندتربیت یافته بودکه اهالی قدیمی اززهدوپارسایی مرحوم اخوندملانعمت خاطرها میگفتند.مرحوم میرزاحبیب اله روضه خوان معمولی خاندان عصمت وطهارت بودندوروضه های شیرین وساده وخوش مزه نامبرده ازیادکسانیکه که ان موقع درروستای اغمیون بودندنمیرود.ایشان ایام رمضان درتهران به سرمیبردندوایام محرم به اغمیون میرفتندیادم می ایدپدرایام محرم روزانه بیش ازسی تاچهل روضه درمنازل اغمیون میخواندند.ایشان بسیارزاهدوساده زیست بودندویکی ازاخلاق های خوبش جوانمردی ودست ودل بازیودنش بودکه هرچه داشت بامردم تقسیم می کرد.

14- میرزاعین اله ذبیحی : فرزندمرحوم ملاابراهیم ذبیحی وبرادرمرحوم حاج میرزاعبداله که هم اکنون ساکن تبریزمیباشند.

1392/9/21

15- میرزافرضعلی اسودی که هم اینک ساکن تهران میباشندورضه خوان اهل بیت میباشند.

16- میرزاعلی اصغرنیازلوکه مردان نیک روزگارویکی ازمفاخرآغمیون وصاحب دفترازدواج درفازیک اندیشه

17 – میرزاابراهیم امانی

  18 - آقای حاج احمدلطفی فرزندمرحوم کربلایی ورحمت که هم اکنون ساکن شهرقم بوده ودایی بزرگوارآقای میرزاابراهیم امانی وبرادرشهیدبزرگوارمحمودلطفی میباشند.
19-عبدالرحیم اصلی به سال 1346 در خانواده ای مذهبی در روستای آغمیون از توابع شهرستان سراب به دنیا آمد. او تحصیلات دوره ابتدایی را در دبستان فرخی زادگاهش گذراند و درسال1357 برای ادامه تحصیل به تهران آمد .
آن روز ها مقارن با اوج گیری انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی بود و او نیز پر شور چون دیگر ایرانیان همراه با برادر بزرگتر خود در راهپیمایی ها و تظاهرات علیه رژیم مستبد پهلوی شرکت می کرد وی در راهپیمایی باشکوه تاسوعا و عاشورای 57 که تحول بزرگی در تاریخ ایران ایجاد کرد حضور داشت .
به دلیل علاقه به علوم و معارف اسلامی پس از طی کردن دوره دبیرستان ، تحصیلات خود را در حوزه علمیه ادامه داد و بواسطه آشنایی با یکی از اولیاء الهی بنام استاد دکتر محمود امامی "حفظه الله "جهان بینی و نگرش او نسبت به خداوند ،انسان و جهان تغییر کرد و ازاین جهت برای استادحق زیادی قائل است.
عبدالرحیم اصلی دوره سطح را در حوزه علمیه به پایان رسانده و در درس های خارج فقه اساتید و نیز مقام معظم رهبری شرکت کرده است . در طی بیست سال فعالیت مطبوعاتی مقاله های بسیاری از او در مجلات "کیهان اندیشه " ،"امید انقلاب " و مجله تخصصی قرانی "نور مبین" به چاپ رسیده است وی از سال 1374 به تدریس در دانشگاه مشغول است و در کارنامه خود سر دبیری مجله نور مبین را نیز داشته است .
برگرفته ازوبلاگ شخصی آقای اصلی

 

استادارجمندجناب آقای اصلی لطف فرموده ومطالبی ارزشمنددرموردزندگی عالم گرانقدرمان حضرت آیت الله میرزاعبدالله ذبیحی نوشته وبرای وبلاگ فرستاده اندباتشکرفراوان

عالم با فضیلت

 

عالم عامل و پرهیزکار حضرت آیت الله میرزا عبدالله ذبیحی  از اهالی آغمیون بود که عمر   خود را در شناخت حق و حقیقت و بندگی خدا سپری کرد. مردم آغمیون از او خاطره های خوبی دارند ریش سفیدها و کسانی که سن زیادی دارند و او را ازنزدیک شناخته و پای صحبت هایش نشسته اند می توانند در معرفی به نسل جوان که جویای حقیقت هستند و طالب شناخت  تاریخ فرهنگ خود هستند مفید واقع شوند .در آغمیون عالمان بزرگی حضور داشتند که جناب آقای محمود اسماعیلی خیلی خوب به آنها اشاره کرده است  آیت الله ذبیحی از معدود عالمانی است که در آغمیون درخشید.

 

 ا و دوران کودکی را درمحل تولدش طی کرد و بعدازگذراندن دوره ابتدایی در  مکتب خانه  وارد حوزه علمیه شد و تحصیلات خود را در حوزه علمیه طالبیه تبریز آغازکرد. وی با جدیت دوره مقدماتی را طی کرد و در تحصیل فردی کوشا و موفق بود. من تعریف و تمجید ایشان را ،  از استاد خودم آیت الله خدایی(رحمت خدا بر او باد ) در دوران تحصیل شنیدم اوکه از اهالی تبریز بود و درطالبیه درس خوانده بود  هنگامی که فهمید من ازشهرستان سراب و هم ولایتی میرزا عبدالله ذبیحی  هستم از تلاش و موفقیت های آن بزرگوار در دوران تحصیل برای من بسیار گفت  تا حدی که  باعث افتخار و خوشحالی اینجانب گردید .

 

رسیدن به اجتهاد

 

مرحوم آیت الله ذبیحی  بعداز ا تمام دوره مقدمات برای  ادامه تحصیل به حوزه علمیه قم عزیمت میکنند و در آنجا از محضر استادان  بنام  استفاده کرده و به درجه اجتهاد نایل می شود . با این حال وی هیچ وقت از وطن خود و مردمان آن دور نبود و تا آخر عمر (تا آنجا که مقدوربود )در میان آغمیونی ها بود . او به مصداق آیه قران که میفرماید : "فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ"

 

 پس چرا از هر فرقه‏اى از مسلمانان گروهى كوچ نمي كنند تا دانش و بينش دينى پيدا كنند و هنگامى كه بسوى قوم خود مراجعت نمايند آنانرا (از عذاب خدا) بيم دهند شايد ايشان بر حذر باشند.( سوره توبه /122)

 

او نیز بعد از یادگیری دانش دین و تفقه در آن، به میان قوم خود برگشت تا آنان را انذار دهد و حقیقتا چنین بود که در درجه اول با عمل و سخنان دلنشین و آگاهی بخش خود فرهنگ اهالی آغمیون را عوض کرده چنان که الان نیز تاثیرعمل و گفتار  آن بزرگ مرد علم و فضیلت در میان اهالی آغمیون مشهوداست .

 

هجرت درراه خدا

 

او در ماه های رمضان ومحرم به مصداق آیه شریفه:" من یهاجر فی سبیل الله"   از شهرقم که درآن زندگی می کردخارج می شد و برای  اعتلای فرهنگی و دینیهم شهری های  خود درآغمیون مستقر می  شد  و درطول ماه رمضان و ماه  محرم آن گونه که من به یاددارم روزی دو بار و بعضا سه بار در مسجد جامع به منبرمی رفت  و در آن ساعت خاص گویا همه کارها تعطیل می شد و افراد غیر ازرفتن به پای منبر آیت الله کار دیگری نداشتند و مردم که درایام تابستان به کارکشاورزی مشغول بودند مقید بودند که کار خودرا در ساعت سخنرانی تعطیل کرده و به مسجد بیایند. در هنگنام سخنرانی مسجدجامع از جمعیت پر می شد و اگر دیر می رسیدی باید درکنار درب ورودی می ایستادی ودرحال ایستاده به سخنرانی  گوش می دادی . واین سخنرانی در روز دو یا سه بار تکرار می شد و مردم در هر بار روح تازه ای می گرفتند و مشتاقانه انتظار جلسه بعدی را می کشیدند . آری اینچنین بود برادرچون که :

 

آدمی فربه شود از راه گوش             جانور فربه شود از راه نوش

 

پای بندی به آداب شریعت

 

او در عمل به شریعت اسوه ونمونه بود . علاوه بر واجبات ، نوافل و مستحبات رانیز به جا می آورد . ازانجام مستحبات توسط ایشان خاطره ای درذهن من است . در آن دوره که در سنین نه و ده سالگی بودم و با بچه ها  در کوچه و خیابان مشغول بازی بودم هر وقت که ایشان را می دیدم فکر  من را به خود مشغول می کرد و ایشان را قابل احترام و ممتاز می دانستم . در ایام ماه رمضان   می دیدم که هر روز هنگام عصر نزدیک غروب و اذان مغرب با بغچه ای که در بغل دارد  از مقابل مسجد حضرت ابوالفضل رد می شد واین برای من درآن زمان سوال  بود که آیت الله چرا هر روز دراین وقت  ازاینجا رد می شود و دنبال چه کاری است؟ بعد ها که تحصیلات ما بیشترشد و با آداب دینی آشنا شدم دیدم که از اعمال ماه رمضان، غسلهای مستحبی آن است که تا بیستم ماه رمضان روزهای فرد غسل دارد و در دهه سوم هر روز این استحباب تکرارمیشود و در آن زمان که خانه ها همانند امروز مجهز به آب گرم و سرد نبود او برای انجام این استحباب دردهه سوم ماه رمضان ،هر روز دستار  به دست برای انجام این نافله حرکت می کرد .

 

خاطره ای شنیدنی

 

او همیشه به فکر مردم بود  وحاضرنبود برای خود امتیا زی قایل شود. نمونه زیر بهترین دلیل براین مطلب است روزی یکی ازنزدیکان وی  به مغازه قصابی می رود  تا مقداری گوشت (مصرف روزانه  )برای ایشان خریداری نماید.  قصاب وقتی می فهمدآن فرد  گوشت را  برای آیت الله می خواهد  گوشت خوب که بی استخوان و چربی باشد برای ایشان اختصاص می دهد . ولی پس از مدتی همان فرد گوشت را آورده و می گوید : "میرزا عبدالله می گوید این گوشت را عوض کن".

 

قصاب می گوید:" این بار گوشتی بهتر و با کیفیت تر از قبل تحویل ایشان دادم" .اما پس ازدقایقی ناگهان دیدم ،آیت الله خودش گوشت را در دست گرفته و وارد مغازه شد و آن را به من نشان داده و گفت آیا به همه مردم به این کیفیت گوشت می دهی ؟ گفتم نه ! اما شما عالم این محل هستی، به همین جهت گوشت بهتری برای شما دادم . ولی حاجی میزا عبدالله می فرمایند : "گوشتی که به من می دهی ، باید مثل گوشتی باشد که به همه مردم می فروشی و هیچ فرقی میان من و دیگران نیست."

 

روحانی مبارزو آگاه

 

شاید کسی از سابقه سیاسی آن  بزرگوار آگاه نباشد البته باید هم چنین باشد چون کسی از اوحرکتی دراین رابطه مشاهده نکرده است. ولی افرادی هستند که تاریخ را می نویسند و واقعیت ها را درکتاب ها ثبت مبکنند تا آیندگان نسبت به گذشته پدران خود آگاه شوند . استاد سید هادی خسروشاهی در شماره 8 مجله تاریخ و فرهنگ معاصر سندی را چاپ و منتشر کرده است که اسم عالم بزرگوار آیت الله ذبیحی در آن سند وجود دارد. درواقع آن سند  نامه ای است که در دهه 1350روحانیون آذربایجان شرقی که ساکن قم بودند نسبت به فساد و بی بند باری اعتراض کرده و آن را طی نامه ای به نخست وزیری آن زمان یعنی هویدا ارسال می کنند .  40 نفر ازعلماء را نام می برد که نامه را   امضاء کرده اند و نفر بیستم آن آیت الله حاج میرزا عبد الله ذبیحی می باشد.

 

خدمات آیت الله ذبیحی

 

بزرگترین خدمت ایشان ،خدمت فرهنگی بود که هر سال در ماه رمضان و محرم جهت تبلیغ و تبیین معارف اسلامی  از شهر قم به آغمیون می آمدند و در طول ماه با بیان شیرین و دلنشین خود روح و جان مردم را از معارف دینی سیراب می کردند. خدمات دیگرایشان که هرکدام حکم صدقه جاریه را دارد و ثواب هایشان عاید روح آن بزرگوار می گردد . چند مورد است تا آنجا که می دانم موارد زیر است

 

1-توسعه و بازسازی مسجد جامع

 

2- پل کروا چایی : در فصل بهار و پاییز که باران زیاد می بارید در کروا ن چایی سیل مهیبی جاری می شد و افرادی که برای دامداری یا کشاورزی به آن سمت رودخانه رفته بودند برای برگشت با مشگل مواجه می شدند و چه بسا گوسفندان افراد که گرفتار سیل شده و ازدست می رفت . به مدیریت آن بزرگوار و همت اهالی این پل ساخته شد و الان هم وجود دارد گرچه دیگرگویا  از آن سیل های مهیب خبری نیست .

 

3- غسالخانه  4-توسعه قبرستان : در قبرستان ازبس که مرده دفن شده بود دیگر زمین خالی وجود نداشت و افرادی که از دنیا می رفتند  برای دفن آنها قبرهای دیگر رامی شکافتند و این کار بعضا  صورت خوشی نداشت . بنابر این با راهنمایی آن بزرگوار زمین دیگری را برای قبرستان در نظر گرفتند .

 

......وبالاخره ایشان آنگونه که شنیدم در یک سفر تبلیغی دعوت حق را لبیک گفته و به جوار پروردگارش شتافت و آرامگاه آن بزرگوار در شهر مقدس قم می باشد روحش شاد.

***************************************
قدیمی ترین عکس مربوط به دانش آموزان آغمیون مربوط به سال 54
نشسته ازچپ به راست :غلامعلی راستگو-ناشناس -جوادزیوری - علی ذاکری - الیاس اقامحمدی - محموداسماعیلی - صفرفدایی فرد-برات ولی پور- اکبراحمدی -حسین رضایی - جلیل ساعدی -ناصرابتهاج - ناشناس -ناشناس - برات زیوری

ایستاده وسط ازچپ به راست :محمودی - محمدنیازیان -ناشناس- حسین نژادعباسی -شمسعلی شکرانی -منوچهرمعرفت -مصطفی حمدی پور- سلیمان شکری - عباسعلی قدرتی - احمدخدایاری - تراب قلیجی - فرهنگ منتخب - ناشناس - محرم بینوایی -ناشناس

ایستاده ردیف اول ازچپ به راست :محمودقیصری -اسرافیل صمدخانی -محمدنورجهانی -محبوب حاجی زاده - آقامعلی ساعدی -اکبرساعدی - علی اصغربحری -حمیدزالبیگی -بهمن غفوری -قنبرمیهنی -تقی محمدنسب -حیدرفدایی


به نظرشمااین عکس متعلق به چه کسی میباشد؟

*******************************************
سلام محمد عزیز .
عکس مرحوم حاج احمد توفیق که انصافا" از روحانیان با تقوا و باسواد حوزه بودند و در سال 1390 دار فانی را وداع گفته و ندای حق را لبیک گفتند را دیدم که خاطرات در محضر ایشان بودن برایم زنده شد . حاج اقا توفیق برادر کوچکتر حاج محسن توفیق هستند که ایشان نیز از روحانیون بنام و سخنور محسوب میشوند که تاثیر کلام ایشان زبانزد است. لازم به ذکر است اقایان اصالتا اهل روستای وانق سراب بوده و حاج احمد مرحوم داماد حاج میرزا عبدالله ذبیحی هم بودند ضمنا حاج احمد آقای مرحوم,پدر خانم حاج اکبر نجفیان که از افتخارات اغمیون بشمار میروند نیز هستند.و جا دارد نامی از حاج اکبر نجفیان و حاج اقا زمانی هم که از روحانیان جوان و با تقوای منطقه سراب بشمار میروند , برده شود . ممنون از اقای اسماعیلی بخاطر مطالب پربار شان . با تشکر محسن ملاحی

***********************************************
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
باسلام وعرض ارادت خدمت برادرعزیزم آقای فرازی کاربسیارارزنده ای درخصوص معرفی علمای برجسته آغمیون انجام داده اید که قابل تقدیراست بنده بین سالهای56الی62 درایام ماه مبارک رمضان به اتفاق پسر عمه ی عزیزم استادعبدالرحیم اصلی درکلاسهای عالم ربانی ومخلص وخدمتگذاربی منت مرحوم حاج میرزاعبدال ذبیحی شرکت داشتم ودرمراسم شبهای ماه مبارک رمضان فیوضات کامل ازاین عالم برجسته برده ایم.روحش شاد.برادرشماعلی مظفریان .درضمن درخصوص چهارطاقی/مسجدجامع وبازارسراب عکسهای درزمان دانشجویی دارم که درآینده نزدیک برایتان ارسال می نمایم.علی مظفریان

با سلام و تشکر از آقای فرازی به جهت ایجاد همدلی بین آغمیونی ها . بنده هم به نوعی آغمیونی محسوب میشم.با اینکه زاده آنجا نیستم.تشکر می کنم از آقای اسماعیلی.بنده از نوجوانی حجت الاسلام مؤذنی را می شناختم.یک فردی که زحمات زیادی برای مردم و انقلاب کشید.از جمله افتخارات آغمیون و مسئولین کم نظیر بود.به گونه ای که با اینکه ریاست چندین اداره از جمله زمین شهری را بر عهده داشت کوچکترین نفعی برای خود و خانواده اش ایجاد نکرد و نیز یگانه پسرش را تقدیم انقلاب کرد.خدا رحمتش کند.اما فرزندش شهید مؤذنی،به قول آقای اسماعیلی،نابغه ای بود و از خصوصیات فنی و اخلاقی و کمک ایشان به مستمندان می توان کتابی نوشت.  حسین نسب

و البته مرحوم مؤذنی فرزندان صالح و خلفی را تقدیم جامعه نموده است.از جمله آقای علی مؤذنی که هم اینک مسئول حراست آموزش و پرورش سراب بوده و من شاهدم که با اینکه سن کمی دارد،مسئولیتهای مختلفی را در دیگر شهرها به ایشان می دادند که به دلیل ملاحظات خانوادگی قبول نکرد.و دیگر فرزند مرحوم مؤذنی آقای محمدرضا مؤذنی که کارشناس ارشد مدیریت اجرایی بوده و در چندین جا اشتغال داشته است و بعد به انتخاب خود آموزش و پرورش را انتخاب کرده است.
از این که عکس عالم بزرگوار آیت الله ذبیحی "قدس سره شریف " را در وبلاگ قرار دادید تشکر می کنم و امیدوارم ما آغمیونی ها بتوانیم قدر دان زحماتی که آ ن مرد بزرگ برای آغمیون کشید باشیم و از برادرمان آقای اسماعیلی که زحمت کشیده اند تشکر می کنم و به حق گفته اند که آغمیون روزی مردان بزرگ و عالمانی که در شناخت دین زحمت کشیده بودند در خود جای داده بود و اکنون افسوس ......
پیشنهاد می دهم دوستان دیگر نیز چنانچه از آن عالم بزر گ خاطرات و شنیده هایی را دارند به شما ارسال کنند بنده نیز جهت قدرانی از آن عالم بزرگ متنی را تهیه می کنم چنانچه به سر انجام برسد تقدیم خواهد شد .عبدالرحیم اصلی

روحانیون آغمیون را معرفی کردید اما متاسفانه از حاج ملا اقا
که عالم دانا واستاد حاج اقانصرالله حدادی بود نامی برده نشده است. عزیز

وبلاگ : دوست عزیزهمانطورکه درنوشتارذکرشده است این معرفی هامیتواندبانظرات شماعزیزان

تکمیل گردد.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

درست است که سن بنده وهمسالان بنده قدندهدکه بتوانیم اکثرروحانیون ذکرشده دربالارابشناسیم ولی داریم دوستان وهم سن وسالانی که کم ازروحانیون قدیمی مان نداشته وهرکدامشان ازافتخارات آغمیون محسوب  میشوند.دوست عزیزوارجمندم جناب حجت الاسلام والمسلمین اکبرنجفیان که بنده شخصاارادت خاصی به ایشان دارم وازخانواده محترم وموفق نجفیان میباشدکسی است که هم دوره های مامتیوانندبه ایشان افتخارکندکه درحوزه فعالیت خویش فردی فاضل وعالم محسوب میشوندواین رامیتوان درکارنامه مناصب ایشان جستجوکرد.
محمدفرازی


*****************************************************************همانطورکه اکثرعزیزان اشاره کرده بودند عکس مربوط است به مرحوم مغفورکربلایی جبرائیل پرنده بزرگ خاندان پرنده ونوه اش آقای صادق پرنده ،این مردبزرگواردرطول عمرش دوبارموفق شده بودازآغمیون تاکربلاراباپای پیاده طی نموده وبه زیارت آقا اباعبدالله حسین مشرف شوند.این یعنی اوج ارادت یک انسان به امام ومقتدای خویش ،آغمیون بنازم به  توبااین بزرگمردانی که دردامن خودپرورش نموده ای  به نظرمن جایگاه  چنین مردانی متعالی است نظرشماچیست ؟

*******************************************************************
بسیاری ازآغمیونیهای عزیز ازجمله خودمن این روحانی بزرگواررابه دیده خودندیده ایم ولی خیلی چیزهادرموردعلمش ،زحماتش وبزرگواریش شنیده ایم ایشان خدمات زیادی برای آغمیون انجام داده است که یکی ازآنهاتاآنجاکه من شنیده ام ساخت یاتکمیل  مسجدجامع آغمیون بوده است .به نظرمن خیلی جالب خواهدبود دوستان عزیزی که خاطره یامطالبی درمورداین بزرگوار(که یکی ازبزرگ مردان آغمیون بوده است)   دارندبیان نمایندتا بیشترشناسایی شوند خصوصابرای نسل جوان ما...


جهت دیدن مطالب مربوط به مراسمهای ایام محرم 92به ادامه مطلب کلیک کنید.
این جانب دردهه50 5 بار با بدرمرحومم به مشهد رفته ام که قبلش جهت زیارت حضرت معصومه ودیدار با ایت ا... ذبیهی خدمت ایشان رفتیم دران زمان هرساله هیئتی ازاغمیون به قم ومشهد میرفتند وماهم بااین عزیزان همراه بودیم واین دیدارها راانجام میدادیم واقعایادش بخیر  رامین اشرفزاده

 

 


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ محمدفرازی آغمیونی ]
سلام و عرض ارادت خدمت تمام همشهریان عزیزم. با آرزوی قبولی طاعات وعبادات همگی شما عزیزان دراین ماه عزیز خدمتتان عارضم که به علت مسائلی ومشکلاتی که بر سر بلاگفا آمده بودوحدود دو ماهی قادر به ارایه خدمات نبودوهمین موضوع باعث شده بودکه بنده حقیرنیزنتوانم وبلاگ را بروز نمایم. لذا با رفع این مشکل توسط بلاگفا ازاین به بعد مجددا درخدمت شما بزرگواران خواهیم بود.

[ ] [ ] [ محمدفرازی آغمیونی ]
 
با سلام خدمت شما برادر گرامی
خیلی متشکریم از اینکه این وبلاگو درست کردید
من عکسهای زیادی دارم ولی نمیدونم چطوری در این وب لاگ بذارم   خیراله بدلی آغمیونی

باسلام خدمت شماعرض میکنم که راههای مختلفی برای اجرای این امروجوددارد.درصورتی که عکس ازطریق دوربین دیجیتالهای امروزی یاموبایل گرفته شودکافیست که آنرابه ایمیل ذکرشده ارسال نماییدولی درصورتی که عکس قدیمی باشد با اسکن آن توسط اسکنرقابل ارسال خواهدبود.ولی فکرمیکنم بهترین راه برای شماکمک گرفتن ازیک مرکزخدمات کامپیوتری درمحل زندگیتان میباشدکه میتوانیدازطریق مراجعه عکسهارابه آدرس agmion20@yahoo.com    ارسال نمایید.(حداقل امکان عکسهارزولیشن یاوضوح پایین اسکن شودتاارسال آن راحتترباشد.)بابت وقفه ای که دربه  روزرسانی وبلاگ ایجادشد معذرت میخواهم دلیلش بیشتراین بودکه بنده درگیرمسابقات 
تنیس روی  میز اداره بودم  تااینکه  دیروز موفق شدم  درمسابقات تنیس روی  میز (پینگ پنگ )  سازمان خودمان دربین حدودا صدنفر شرکت کننده مقام اول مسابقات رادرتهران بزرگ کسب نمایم  .وبه مسابقات کشوری راه پیداکنم  .ورزش خیلی بانشاط ومفرحی ایست وبه شمادوستان عزیزتوصیه مینمایم که درصورتی که امکان داشته باشیدحتمابه این ورزش مفرح وشاداب بپردازید.


به ادامه مطلب کلیک کنید.

ادامه مطلب
[ ] [ ] [ محمدفرازی آغمیونی ]

خلاصه ای اززندگی شهیدبزرگواراسماعیل موذنی

شهیدموذنی درسال 1340درروستای اغمیون دریک خانواده روحانی ومذهبی چشم به دنیاگشود،پدرگرامی ایشان مرحوم حجت الاسلام حاج صادق موذنی بودند.شهیدموذنی کاملادرخانواده ای مذهبی رشدیافته وپدربزرگ مادریشان مرحوم حجت الاسلام حاج نصرالله حدادی بودندوپدربزرگ پدریشان مرحوم ملابایرام یکی ازعالمان وروحانیون صاحب نام آن موقع اغمیون بودند.
شهیدموذنی هنگامی که چندسال بیشترنداشتندپدرش ازروستای اغمیون به شهرستان سراب نقل مکان کردندوتحصیلات ابتدایی وراهنمایی رادرمدرسه حکیم نظامی پشت سرگذاشتندوبرای ادامه تحصیل وارددبیرستان امام خمینی شدندودررشته ریاضی فیزیک مشغول تحصیل شدندوباتوجه به نبوغ بالایی که داشتنددرمواقع نبودمعلم درکلاس اکثراشکالات درسی دانش اموزان دیگررارفع میکردند،ایشان   ازدوران طفولیت تاشهادت ازدوستان نزدیک بنده بودندومن دشوارترین سئوالات درسی راازایشان راهنمای میگرفتم .حتی ایشان دردوران تحصیل  طرحی درموردساخت هلی کوپتربه هنرستان شهرستان سراب ارائه داده بودندکه به نظرشخص بنده اگرایشان به شهادت نمیرسیدندکارهای زیاددراین زمینه میتوانستندانجام دهند.ضمنایاداوری میکنم کسی ازاین جریان خبردارنبودبجربنده وچندنفردیگرازدوستان صمیمی آن دوران .شهیدبزرگواراسماعیل موذنی بسیاردلسوزودلسوخته ویارویاورمستمندان بودند .
شهیدموذنی عاقبت درسال 1362درجنگ تحمیلی جان عزیزشان  راتقدیم کشورشان کردندوشربت شهادت رانوشیدند.
روحش شادویادش گرامی باد
محموداسماعیلی (یکی ازدوستان آن شهیدوالامقام )
*************************این هم عکسی ازشهیدبزرگوارهوشنگ اسم زمانی که اصالتاآغمیونی میباشند.
با سلام خدمت شما برادر عزیز و بزرگوار
از شما تشکر می نمایم که عکس شهید هوشنگ اسم زمانی آغمیونی را در وبلاگتون استفاده نمودید.
راجع شهید زمانی (دائی بنده) همین را بگویم که در آبان ماه سال 1359 زمانی که برای مراسم عروسی خود به تهران باز میگشت در منطقه قلعه حسن خان ترور شد و مراسم عروسی ایشان به عزای وی مبدل شد. ایشان در آن سال به فرمان امام خمینی (ره) به سمت فرماندهی سپاه اردبیل منصوب شده بودند که به دست گروهک منافقین ترور شدند.
با تشکر از محبت جنابعالی . ان شاالله خداوند توفیق دهد تا ادامه دهنده راه شهدا باشیم.

این بخش ازوبلاگ مربوط است به عکسهاوخاطرات مربوط به شهدای عزیزمان
 هریک ازدوستان عزیزی که مطالبی دراین زمینه دارندمیتوانند آنهارابه وبلاگ ارسال نمایندتادراختیارسایرین قرارگیرد.
***********************************************

[ ] [ ] [ محمدفرازی آغمیونی ]

دراین قسمت ازوبلاگ اجازه میخواهم یکی ازمفاخرآغمیون رابه شمامعرفی کنم جناب استادعبدالرحیم اصلی که بدون شک یکی ازشخصیتهای موفق دیارمان  میباشندکه آنگونه که دروبلاگ شخصی خودشان نگاشته اندمشخص است که زحمات فراوانی رابرای نیل به این اهدافشان کشیده اند .برای ایشان وبرای تمامی عزیزانی که به نوعی باعث سرافرازی وسربلندی آغمیون شده اندآرزوی موفقیتهای بیشترمینماییم وازطریق این وبلاگ یک خسته نباشیدجانانه خدمت این عزیزعرض مینماییم .
به ادامه مطب کلیک کنید.

ادامه مطلب
[ ] [ ] [ محمدفرازی آغمیونی ]
بحث بازگشت به آغمیون وآبادکردن آن ازآن جمله موضوعاتی است که میتوان گفت فایده های زیادی برای آغمیون داردامروزه شاهدآن هستیم که افرادی که سالهای سال ازسرزمین اصلیشان دوربوده اندبه آنجارفته ودرآنجابرای خودخانه ای ساخته و شده حتی برای ایام تابستان دوست دارندازآب وهوای دلچسب آن منطقه استفاده نمایند.حاج علی حوری نژاد هم ازآن جمله افرادمحترمی است که دریکی ازبهترین مناطق آغمیون یک ویلای زیباساخته است واین عکس مربوط به همانجامیباشد برای ایشان وافرادمحترم خانواده اش خصوصا دامادهای محترم آقایان  یوسف واصغر آرزوی سلامتی وموفقیتهای بیشتردرزندگی دارم.

منه  غربت  بهشت  اولسا ، نهايتده  غريبم  من

آنايورد قايغيسي، هئچوقت آييق وجداندان آيريلمازلازم به توضیح است که دوستان عزیزی که لطف کرده وبه وبلاگ عکس ارسال مینمایندحتماعکسهاراکم حجم کرده(بابرنامه فتوشاپ) وبه صورت فشرده ایمیل نمایندتادانلودآنها زمان زیادی نبرد.


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ محمدفرازی آغمیونی ]
دراین قسمت ازوبلاگ میخواهم اطلاعاتی راکه ازطریق اینترنت درموردیکی ازقدیمیترین بناهای ثبت شده درفهرست آثارملی جمع آوری کرده ام رابه شماعزیزان معرفی نمایم واین بنامربوط است به چهارطاق آغمیون که بیشترماآن رابه اسم امامزاده میشناختیم باوجوداینکه هم سن وسالهای ماهیچ نشانی ازاین بنارابه خاطرندارندومتاسفانه همانگونه که درآخرین فرم قرارداده شده مشخص است هیچ اثری ازاین بنابه جانمانده است واین جای بسی تاسف دارد.ولی چیزی که مشخص است وجوداین بنای قدیمی درآغمیون نشان ازقدمت آغمیون وفرهنگ وتاریخ بسیارارزشمندزادگاهمان داردچه بسا زمانی که اجدادمادرحال احداث این بنابوده اندهیج اثری ازبسیاری ازشهرهای تازه به دوران رسیده فعلی نبوده است که هرکدام ازآنهامردمان شریف مارابه سویی کشانده اند.
ازهم روستاییان عزیزم که سن وسال آنهامربوط به دوران رونق این اثرگرانبهامیباشداستدعادارم که اگرخاطراتی درموردمراسمهایی که دراین مکان برگزامیشددارندبرای وبلاگ ارسال نمایندتابه اطلاع نسل جدیدی که شایدهیچ اطلاعاتی دراین  موردندارندرسانده شود.

باتشکر
***********************
در سمت‌ جنوبي‌ روستاي‌ آغميون‌ (5/8 كيلومتري‌ سراب‌) به‌ فاصله‌اي‌ اندك‌ از قريه‌ در ميان‌ مزارع‌ مسطح‌ و وسيعي‌، بناي‌ سنگي‌چهارطاقي‌ واقع‌ شده‌ است‌. در مجموع‌ 5/12 كيلومتر از سراب‌ فاصله‌ دارد و در شمال‌ شرقي‌ سراب‌ و شمال‌ جادة‌ سراب‌ - اردبيل‌قرار گرفته‌ است‌.

اين‌ بنا داراي‌ محوطه‌اي‌ خارجي‌ است‌ كه‌ پايه‌ سنگي‌ ديوارهاي‌ آن‌ باقي‌ است‌. محيط‌ ديوارها در حدود 60 متر مي‌باشد و ضلع‌جنوبي‌ كه‌ طول‌ محوطه‌ است‌ 58/1 متر و ضلع‌ شرقي‌ كه‌ عرض‌ محسوب‌ مي‌شود 14 متر است‌. چهار طاقي‌ نيز كه‌ طول‌ شرقي‌ غربي‌دارد به‌ طول‌ 6 متر و عرض‌ 5/5 مترديده‌ مي‌شود. بهمين‌ ترتيب‌ ابعاد داخلي‌ بنا نيز به‌ طول‌ 3 متر و عرض‌ 60/2 متر بوده‌ و گنبدكروي‌ بر آن‌ مبتني‌ است‌.

مصالح‌ ساختماني‌ چهار طاق‌ آغميون‌ سنگ‌ رودخانه‌ به‌ صورت‌ قلوه‌ سنگهايي‌ در حدود 30 سانتي‌متر و ملات‌ گچ‌ و آهك‌ مي‌باشد.ارتفاع‌ گنبد از كف‌ 6/3 متر، ارتفاع‌ طاقهاي‌ چهارگانه‌ در حدود 9/1 متر، ارتفاع‌ پايه‌ يا ديوارهاي‌ چهارگانه‌ كه‌ گنبد كروي‌ بر روي‌ آنهاقرار دارد 2 متر و ارتفاع‌ گنبد 6/1 متر مي‌باشد.

در محوطة‌ بيروني‌ (مزارع‌) سفالهاي‌ خشن‌ با لبه‌ و نقوش‌ كم‌ و خمير ماسه‌دار و بمقدار قابل‌ توجه‌ سنگ‌ چخماق‌ طبيعي‌ و مصنوعي‌پيدا مي‌شود. از قراين‌ برمي‌آيد كه‌ اين‌ بنا در اصل‌ يك‌ آتشكده‌ يا عبادتگاه‌ها ساساني‌ بوده‌ كه‌ در ادوار بعد از اسلام‌ به‌ صورت‌امامزاده‌ درآمده‌ و قبري‌ مرتفع‌ از كف‌ بنا در وسط‌ چهار طاقي‌ وجود دارد كه‌ از سنگ‌ قبر شكسته‌ آن‌ فقط‌ سه‌ تكه‌ موجود است‌ كه‌ باسر هم‌ بندي‌ آنها تاريخ‌ نقرآن‌ 708 ه.ق‌ برمي‌آيد. اين‌ بنادر محل‌ به‌ «امامزاده‌ حسن‌» معروف‌ است‌.

۲:چهار طاقی آغمیون یکی از آثار ارزشمند دوره ساسانی در 12 کیلومتری شمال سراب نزدیک روستای آغمیون واقع شده است و این چهار طاقی ساسانی  با نام مکانی که در ان قرار دارد مشهور است.بنای چهار طاقی دارای گنبدی از قلوه سنگ با ملاط آهک به ارتفاع 5/1 متر ساخته شده است. /بلندی بنا به جز قسمت گنبد 4متر است مساحت داخلی این چهار طاقی 16 متر مربع می باشد. درون چهار طاقی قبری است که تاریه سال 708 هجری را در بر دارد.اصل بنا به معماری دوره ساسانی می ماند. از این اثر  تاریخی جز بخشی از پایه های سنگی آن چیزی نمانده است..همانطور که اشاره شد.اين بنا كه يك چهار طاقي سنگي است به چهار طاقي ساساني يا آغميون موسوم است. اين بنا در درون محوطه اي به طول ۱۵‎/۸ متر و عرض ۱۴ متر محصور است كه پايه هاي سنگي ديوارهاي مزبور هنوز باقي است. ابعاد خارجي بنا ۴‎/۵ * ۶ متر، ابعاد داخلي آن به طو ل۳ متر و عرض ۲‎/۶ متر و ارتفاع آن از كف زمين ۳‎/۶ متر است. اين گنبد مدت هاست كه فروريخته و ويران شده است. آنچه از قرائن به دست مي آيد نشان مي دهد اين بنا يك آتشكده يا عبادتگاه ساساني بوده است. مصالح ساختماني اين چهارطاقي از قلوه سنگ هايي به اندازه ۳۰ سانتي متر و ملات گچ و آهك تشكيل شده است این اثر باستانی در اول فروردین سال 1347  به شماره 794 در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده است.


به ادامه مطلب کلیک کنید.


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ محمدفرازی آغمیونی ]
طبق قولی که داده بودم چندین عکس از دوران تدریس در آغمیون همراه با این ایمیل برایتان فرستادم.
عکس آخر مربوط میشود به خودم وحمید خان مهاجری (دایی کوچک بنده)
باتشکرفروان ازجناب آقای دلاوربابت ارسال این عکسهای گرانبهاکه ارزش بسیارزیادی برای مادارند.داخل این عکسهاشخصیتهای عزیزی هستندکه هرکدام ازآنهاقستمی ازعمرگرانبهای خودراصرف تعلیم وتربیت فرزندان آغمیون نموده اندکه جاداردبه نمایندگی ازطرف مردم آغمیون ازهمه این عزیزان تقدیروتشکرنمایم وبرای هرکدام ازآنهادرهرکجاکه هستندآرزوی صحت وسلامت نمایم.دراین عکسهاعلاوه برخودآقای دلاورکه خودبنده افتخاراین رانداشتم که شاگردایشان باشم معلمان عزیزدیگری هستندکه بعدهادردوران ابتدایی برای مازحمت کشیده اندکه ازآن جمله میتوان به آقای یوسف ابتهاج (که معلم اول ابتدایی من نیزبوده است) آقای مردانی ، آقای خانقاهی ، اشاره کرد.یادش به خیر یادخاطره ای ازاولین روزمدرسه ام افتادم ،همه دانش آموزان داخل کلاس نشسته بوندکه آقای ابتهاج واردکلاس شدندوبرای شروع کارازهمه خواستندکه ازعددیک تاپنج رایکباربه زبان فارسی ویک باربه زبان ترکی بشماریم نوبت به من که رسیدباوجوداینکه کاملابلدبودم شروع به گریه کردن کردم که این به عنوان یک خاطره ازآن دوران برای همیشه درذهنم ثبت شده است .

عکسهای بسیارزیبا وخاطره انگیزی هستند/گرامی میداریم یادوخاطره تمام کسانی که دررشدوپرورش فرزندان این مرزوبوم پرگهرنقش داشته اند/بااحترام علی مظفریانعرض سلام واحترام دارم به تمامی اغمیونیهای عزیز خصوصا خدمت آقای دلاور که هم خود ایشان و هم مرحوم پدر بزرگوار و شریفشان خدمات بسیاری برای فرزندان آغمیون ارائه داده اند. بنده هم مانند جناب اقای فرازی افتخار شاگردی ایشان قسمتم نشد . اما همیشه ذکر خیر ایشان در حال حاضر نیز در جمع قدیمیترهای دبستان فرخی و شهید منتخب هست. آرزو دارم استاد دلاور هر چه زودتر بهبودی کامل خودشان را بدست بیاورند. عرض سلام و احترام دارم خدمت اساتید بزرگوارم؛ آقایان:ابتهاج - مردانی -خانقاهی - سلیمانی - حسینی- عسکری زادگان- پاکروان- جاوید -حدیدی و ...
(به امید دیدار اقای دلاور پس از شفای کامل و عاجل ایشان در روستای اغمیون و محله یوخاری کند)

محسن ملاحی

به ادامه مطلب کلیک کنید.


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ محمدفرازی آغمیونی ]
********************************************

چشمه طاران

به ادامه مطلب کلیک کنید.


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ محمدفرازی آغمیونی ]
به نظرشمااین عکس متعلق به چه کسی میباشد؟عکس متعلق است به آقای احمدندیری ازمغازه داران قدیمی آغمیون

ادامه مطلب
[ ] [ ] [ محمدفرازی آغمیونی ]به ادامه مطلب کلیک کنید.


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ محمدفرازی آغمیونی ]به ادامه مطب کلیک نمایید.

ادامه مطلب
[ ] [ ] [ محمدفرازی آغمیونی ]
برای مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید.
ادامه مطلب
[ ] [ ] [ محمدفرازی آغمیونی ]
[ ] [ ] [ محمدفرازی آغمیونی ]
صدای سراب:از امروز قصد داریم عکسهایی از قدیم سراب را که توسط دوستان از صفحات اینترنتی به خصوص صفحه اختصاصی «باربد» جمع آوری شده را تقدیم عزیزان کنیم, و خواهشمندیم همشهریان در جمع آوری آرشیو عکسهای قدیمی ما را یاری کنند.

به گزارش صدای سراب:سید یوسف هاشمی نماینده مردمی سراب در دوره بیستم مجلس شورای ملی با اخذ 99 درصد رای مردم سراب برگزیده شده بود.

 آقای دکتر تفضلی گزارش انتخابات سراب و نمایندگی آقای سیدیوسف هاشمی را بدین شرح خواندند:
پروندة انتخابات دورة بیستم قانونگذاری شهرستان سراب حاکی است که در تاریخ ۷ بهمن‌ماه ۳۹ طبق دعوت فرماندار به منظور اجراء مادة ۱۴ قانون انتخابات ۳۶ نفر از طبقات شش‌گانه و معتمدین محل در فرمانداری حضور یافته و از بین خود اعضاء اصلی و علی‌البدل را ...تعیین و پس از انتخاب هیأت رئیسه و تعیین انجمنهای فرعی و انجام سایر تشریفات قانونی روزهای ۱۶ و ۱۷ بهمن‌ماه ۳۹ را جهت توزیع تعرفه و اخذ رأی تعیین نموده و بعد از اخذ و قرائت آراء مأخوذه آقای سیدیوسف هاشمی به اکثریت ۱۱۱۸۵ رأی از مجموع ۱۱۲۱۴ رأی مأخوذه به نمایندگی بیستمین دورة قانونگذاری انتخاب گردیده است و چون در ظرف مدت یک هفته مقرر جهت رسیدگی به شکایات هیچگونه شکایتی به دفتر انجمن واصل نگردیده لذا انجمن در تاریخ ۲۶ بهمن‌ماه ۳۹ اعتبارنامه بنام آقای سیدیوسف هاشمی صادر نموده و انحلال خود را اعلام داشته است.
شعبة اول این پرونده و چند فقره شکایت و اظهار یوسف را که به دفتر مجلس شورای ملی واصل گردیده بود مورد رسیدگی قرار داد و چون شکایت رسیده غیر وارد تشخیص گردید صحت جریان انتخابات شهرستان سراب و نمایندگی آقای سیدیوسف هاشمی تأیید و اینک گزارش آن را جهت تصویب تقدیم می‌دارد. (مبارک است)
رئیس ـ مخالفی نیست. تصویب شد.

منبع: آرشیو (کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی)


برای مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید.


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ محمدفرازی آغمیونی ]
برای مشاهده به ادامه مطلب کلیک نمایید.
ادامه مطلب
[ ] [ ] [ محمدفرازی آغمیونی ]
به ادامه مطلب کلیک نمایید.
ادامه مطلب
[ ] [ ] [ محمدفرازی آغمیونی ]
درروزهای یازدهم وبیست وششم این ماه دونفرازجوانان عزیزآغمیون لباس دامادی برتن خواهندکرد.ازخداوندمتعال برای هردواین عزیزآرزوی خوشبختی وکامیابی درزندگی راداریم .آقایان محمودندیری ومهدی موتمن که ازجوانان دوست داشتی آغمیون هستند.


برروی ادامه مطلب کلیک کنید.


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ محمدفرازی آغمیونی ]
به ادامه مطلب کلیک نمایید.

ادامه مطلب
[ ] [ ] [ محمدفرازی آغمیونی ]
[ ] [ ] [ محمدفرازی آغمیونی ]


************************************************
باسلام واحترام به تمام آغمیونیهای پراکنده دراین کره خاکی/بخصوص برادرارجمند وگرامی آقای فرازی که این وبلاگ راراه اندازی وباعث شدندتابتوانیم پلی به گذشته زده ویاد وخاطر زندگیهای ساده وبدورازچالشهای زندگی امروزی که خاطر انسانها ازآنهاآزرده ومکدرمیباشدباشیم/بنده علی مظفریان مهندس معماروکارشناس رسمی دادگستری ازمحله نیازلووآقای دکترنجفیان واستاد عبدارحیم اصلی قوم خویش بنده هستند/موفق پایدارباشید.
علی مظفریان
ممنون جناب مهندس ازلطفتون   امیدآنکه امکانی فراهم گرددکه همه مابه صورت حضوری ازوجودعزیزانی چون شمابهره مندشویم .
****************
سلام عرض میکنم خدمت تمامی اغمیونیهای عزیز و دوست خوبم اقا محمد . عرض تبریک و آرزوی خوشبختی دارم به تازه دامادهای عزیز اغمیونی و صمیمانه ارزوی موفقیت در تمامی مراحل زندگی را برای ایشان آرزو مندم .
ضمنا محضر دوست گرانقدرم اقای کربلایی علی آتیه دان عارضم که منتظر برنامه ریزی گردهمایی اغمیونیها هستیم و از هیچ کمکی نیز دریغ نخواهیم کرد.

با سپاس فراوان - محسن ملاحی

به نظراینجانب گردهم ایی اغمیونیهاکه ازچانب برادرمون اتیه دان عنوان شده درروزافتتاح حسینییه اغمیونیهای مقیم وحدت کرج که قراره ساخته بشه انجام بگیرد بهتر است
آقای رامین اشرفزاده
با تشکر از جناب آقای محمد فرازی که نظر اینجانب را در سایت مرقون فرمودند.در مورد گردهمایی آغمیونیها میخواستم مطلب کاملتری را عرض کنم.چون برادرمان جناب آقای آتیه دان مطلب را فرمودند اتفاقاً یکی از دست اندرکاران اصلی ساخت حسینیه میباشند که با کمک جناب آقای جواد مستوری و دیگر عزیزان این کار را انجام میدهن.خدا اجرشان دهد.از آقای آتیه دان میخواهم اگر امکان دارد شماره حسابی در این زمینه اعلام بفرمایند که اگر همشهریهای محترم تمایل دارتد وجوهی را کمک کنند تا بتوانند در این امر خیر سهیم باشند و نیز میخواهم که در زمینه ساخت حسینیه اطلاعات بیشتری را در اختیار همشهریان بگذارند.از بینندگان این سایت هم تقاضا دارم درمورد روز گردهمایی که همان افتتاح حسینیه میباشد نظرشان را بفرمایند.محل ساخت حسینیه در شهرک وحدت کرج خواهد بود که احتمالًا به همین زودیها کلنگ احداث آن به زمین زده خواهد شد نوکر همه آغمیونیهای سرتاسر جهان هستم
آقای رامین اشرفزاده


سلام خدمت همه همشهریان
گاه گداری که به وبلاگ سر میزنم ، حضور دوستان بیشتری را میبینم و این اتفاق خوب در حال شکل گرفتن است که یک آغمیون مجازی دارد پا میگیرد که در آن مساله زمان و مکان حل شده است، و ماها که از آغمیون سال هاست مهاجرت کرده ایم هر روزمی توانیم به آن سر بزنیم.
تردیدی ندارم که این روند در آینده منشا, حرکت های مهمتری خواهد شد. و البته بنده به لطف این پاتوق دوست داشتنی بعد از 20 و اندی سال صدایدوست عزیز آقای علی رنجی را شنیدم و بسیار خوشحال شدم ازاینکه بعد ازاین همه سال یکی ازدوستان دوران ابتدایی و راهنمایی را پیدا کردم.
×××××××
ازدوست عزیزم آقایرامین اشرفزاده نیزتشکر می کنم و حتما در روز های آینده با همکاری آقای فرازی در این زمینه نیز ژیشنهاد شما را عملی می کنیم. البته در آینده اگر دوست بزرگوار آقای حسین نجفیان و سایر عزیزان که در زمینه های پزشکی،حقوقی ، اقتصادی و سایر زمینه ها تخصص دارند کار های مشاوره ای و غیره نیز انجام شود .
×××××××
یک نکته دیگری هم که لازم دیدم مورد توجه دوستان ساکن در آغمین قرار گیرد و آن حضور کمرنگ آن ها در این وب است. در واقع کار ویژه این وبلاگ ایجاد پیوند بین آغمیونی های ژراکنده در مناطق مختلف ایران و خارج ازایران است ، همانطور که یکی ازآغمیونی های عزیزساکن آلمان پیام گذاشته بود و مدتی است که حضور کمرنگی دارد. یکی ازشرایطحصول این شرایط حضور جوانان حاضر در آغمیون است که امیدوارم با خواندن این مطلب تحرکی به خودشان بدهند.
از آقای مرتضی بالایی عزیز هم به خاطر حضور شاعرانه و ادیبانه اش در وبلاگ تشکر می کنم که متن ها و اشعار زیبایی را تقدیم آغمیونی های خوش ذوق می کنند.20بهمن91
جناب آقای علی آتیه دان


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ محمدفرازی آغمیونی ]
فرهنگ آغمیونی ،این عنوانی بودکه می توانستم برای این عکسها انتخاب کنم واقعااگرتعریف ازخودمان نباشدآغمیونیهادرهرکجاکه زندگی میکننددرآن منطقه ازلحاظ فرهنگ وادب یک سروگردن بالاترازدیگران قراردارند واین مطلب درموردساکنین فعلی روستای آغمیون درمقایسه باروستاهای دیگرنیزبه عینه قابل مشاهده است   .ما این خصیصه راازپدران خودبه ارث برده ایم پس بیاییم این فرهنگ رابه فرزندان خودنیزانتقال دهیم به آنهاتوضیح دهیم که اصالتشان مربوط به کجاست ، جایی که درآن میتوان اثراتی از دوران ساسانیان رایافت ،جایی که درآن مردانی زندگی کرده اندکه درجوانمردی وانصاف شهره عام وخاص بودند.فرزندان ماازاینکه پسوندفامیلیشان آغمیونی باشدبرخودافتخارکنند،آغمیونی که نقطه ای ازآذربایجان ، مهد دلیران است .

بو منيم وطنيم، بو منيم ائليم

جانيمدان عزيزدير توپراغيم ديليم

آل قانا بويانسام يادا ساتمارام

شرفيم وطن­دير بير آن آتمارام

آنامين قاني­دير آخان قولومدا

دؤيوشه گئده­ رم وطن يولوندا

قوربان­دير بو خالقا بو يوردا جانيم

باشي اوجا ياشاسين آذربايجانيم

آذربايجانيم


[ ] [ ] [ محمدفرازی آغمیونی ]
دوستان عزیزدرصورتی که تمایل نداریدمطالب ونظرات شمادرمعرض دیدعموم قرارگیردلطفانظرات خودرایابه صورت خصوصی ارسال نماییدویااینکه درپایان نظرتون بدان مطلب اشاره کنید.


نه تو می مانی و نه اندوه و نه هیچیک از مردم این آبادی... به حباب نگران لب یک رود قسم، و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، غصه هم می گذرد، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند... لحظه ها عریانند. به تن لحظه خود، جامه اندوه مپوشان هرگز

مدیریت وبلاگ

متنی زیباارسال شده توسط جناب آقای بهنام حسین زاده که خواندش خالی ازلطف نیست .باتشکرازآقابهنام

سلام بر استاد ومشوق من امید وارم حالتان خوب باشد
روزی دوستی از میرزا نوروز پرسید چرا تا به حال ازدواج نکرده ای؟؟
-میرزا جواب داد:زمانی که جوان بودم به فکر ازدواج افتادم.
دوست پرسید خب چی شد؟؟
-میرزا جواب داد بر خرم سوار شدم وبه هند رفتم در آنجا با دختری آشنا شدم که بسیار زیبا بودولی من اورا نخواستم چون از مغز خالی بود.. به شیراز رفتم ودر انجا با دختری آشنا شدم که بسیار تیز هوش و دانا بود ولی من او را نخواستم چون زیبا نبود ..اخر به بغداد رفتم ودر آنجا با دختری آشنا شدم که هم تیز هوش بود و هم زیبا ولی با او هم ازدواج نکردم ..
دوستش کنجکاوانه پرسیدچرا؟؟
-میرزا گفت :برای اینکه او خودش هم به دنبال چیزی میگشت که من میگشت..
((نتیجه))
هیچ کس کامل نیست
اینگونه نگاه میکنیم::
-مرد را به عقلش نه به مالش
-زن را به وفایش نه به جمالش
-دوست را به محبتش نه به کلامش
-عاشق را به صبرش نه به ادعایش
-مال را به برکتش نه به مقدارش
-خانه را به آرامشش نه به اندازه اش
-اتومبیل را به کارااییش نه به مدلش
-دانشمند را به علمش نه به مدرکش
-شخص را به انسانیتش نه به ظاهرش
و...دیگر هیچ........

*********************************

یکشنبه 8 بهمن1391 ساعت: 17:56 توسط:فاضلی

باسلام و عرض خسته نباشید به شما برادر و دوست گرامی

باید بگویم این وبلاگ باعث دلگرمی ما در دیار غربت شده و با دیدن عکس ها ونظرات همشهریان بیشتر به خاطرات و ایام خوش گذشته باندیشیم.
یاشاسین تمام عزیز آغمیان نلاری

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

برای خواندن نظرات دیگربه ادامه مطب کلیک کنید.

ادامه مطلب
[ ] [ ] [ محمدفرازی آغمیونی ]
افرادداخل عکس رامتاسفانه نمیشناسم به جزنفروسطی دربالاکه قدبلندی هم داردبه نظرمن آقای منصوربی غم هستند.ازبازدیدکنندگان محترم به خصوص خودآقای مصطفوی تقاضامندیم که اسامی افرادرابرای مابفرستند.


به ادامه مطلب کلیک کنید.

ادامه مطلب
[ ] [ ] [ محمدفرازی آغمیونی ]

به ادامه مطلب کلیک کنید.


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ محمدفرازی آغمیونی ]

****************************************************************************


به نظرشمااین دوعکس مربوط به کدام یک ازروستاهای اطراف آغمیون میباشد؟

ادامه مطلب
[ ] [ ] [ محمدفرازی آغمیونی ]
باعرض سلام خدمت عزیزان به عرض میرسانم که یک بخش دیگری نیزبه وبلاگ اضافه شده وآنهم بخش شناسایی عکسهای جدیدمیباشد.به نظرمن دیدن این عکسهابرای ساکنین خارج ازروستای آغمیون جذابترباشد. ازشماعزیزان تقاضادارم حتما بعدازبازدید ازوبلاگ نظرات خودرادرقسمت نظردهیدثبت نماییدتااین ارتباط دوطرفه باشدو وبلاگ به سمت وسویی که شما دوست داریدسوق داده شوددراینجا یک باردیگربه شمادوستان عرض میکنم که درصورت داشتن عکسهای مربوط به افرادیامناظرآغمیون آنراحتما به agmion20@yahoo.com ایمیل نمایید.بخش شناسایی عکسهای قدیمی نیزهمچنان باهمان عکسهای قبلی فعال است تاافرادی که عکس آنها درج شده است کاملا شناسایی شوند.


به ادامه مطلب کلیک کنید.


ادامه مطلب
[ ] [ ] [ محمدفرازی آغمیونی ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ

خرید آسان
امکانات وب